Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek.

Een ziekenhuis gebruikt drink-, proces- en afvalwater in talloze toepassingen, zoals: sterilisatie, spoelkeuken, verwarming, klimaat. Alles draait om de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van het juiste water.
Tegelijkertijd is een ziekenhuis een bedrijf, waarbij gelet wordt op efficiency en kostenbeheersing. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke thema's, maar oplossingen dienen financieel rendabel te zijn. VMWater beschikt over de kennis over duurzaam watermanagement. Hierbij staat de totale waterhuishouding centraal. Kennis, kunde en ervaring worden ingezet om de economische levensduur van installaties te verlengen en om aanbestedingen te begeleiden.

Waar kan VMWater u bij helpen?

 • technische vraagstukken;
 • begeleiden van aanbestedingen;
 • kennis en ervaring inzetten ten behoeve van duurzaam watermanagement en preventie van legionella;
 • coachen, adviseren, motiveren en instrueren van medewerkers over bovengenoemde zaken.


Ontwikkelingen rondom ziekenhuizen
 • politieke ontwikkelingen:
  • de wet- en regelgeving rondom legionella is momenteel streng en complex;
  • de zorg moet ook op langere termijn betaalbaar blijven;
  • regulering van vergoedingen en specialisaties.
 • energie en CO2 reductie;
 • afval management op vele terreinen. Ook afvalwater moet worden gezuiverd van medicijnresten en andere stoffen;
 • bezuinigingen vanuit management, ook op het gebied van legionella: bestrijding en beheer;
 • technische diensten zijn steeds minder beschikbaar, waardoor de druk op de werkvloer toeneemt.

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk. Lees meer

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn. Lees meer

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water. Lees meer

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen. Lees meer

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater. Lees meer