Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater.

Dit is afhankelijk van het toepassingsgebied en de vereiste waterkwaliteit. Daarnaast wordt proceswater in watergedragen systemen toegepast.

Waar kan VMWater u bij helpen?

  • kennis en kunde en ervaring inzetten om de economische levensduur van installaties te verlengen;
  • ondersteunen bij het uitwerken en begeleiden van aanbestedingen;
  • coachen, adviseren, motiveren en instrueren van medewerkers over bovengenoemde zaken.

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk. Lees meer

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn. Lees meer

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek. Lees meer

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water. Lees meer

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen. Lees meer