Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er legionellabacteriën in waterleidingen groeien. Via verneveling kunnen deze bacteriën ingeademd worden en de veteranenziekte veroorzaken.

Om kwetsbare groepen mensen te beschermen tegen ziektes, veroorzaakt door het gebruik van water, zijn er wetten en regels in het leven geroepen. Voor VMWater zijn veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater belangrijke issues. Tegelijkertijd is het van belang om legionella te voorkomen en te bestrijden. Voor veel organisaties is dit een grote kostenkost. Dit kan allemaal veel sneller, beter en duurzamer.
VMWater gaat een partnership aan om duurzame besparingen te realiseren zodat legionella kan worden voorkomen. Onze kennis en ervaring zetten wij in om mee te helpen bij het uitwerken en begeleiden van aanbestedingen. Dat levert veel financieel voordeel op en het is gunstig voor mens en milieu.

Waar kan VMWater u bij helpen?

 • kennis over de wet- en regelgeving rondom legionella en ontwikkelingen rondom de zorg;
 • preventie en bestrijding van legionella op een verantwoorde en duurzame manier;
 • zorg dragen voor een beter en effectief waterbeheer, zodat medewerkers zich kunnen richten op de zorg;
 • uitwerken en begeleiden van aanbestedingen.


Ontwikkelingen bij woon- en zorgcomplexen:
 • politieke ontwikkelingen:
  • de wet- en regelgeving rondom legionella is momenteel streng en complex;
  • bezuinigingen in de zorg;
 • het bestrijden en voorkomen van legionella wordt ervaren als veel te ingewikkeld en te duur;
 • er wordt steeds meer bezuinigd op de bestrijding en preventie van legionella en waterbeheer;
 • de financiering uit Den Haag wordt ingezet voor extra capaciteit / ‘handen aan het bed’;
 • het officiële standpunt RIVM over ‘legionellapreventie niet prioritaire locaties’ geeft veel bestuurders groen licht om legionella preventie, bestrijding en beheer af te bouwen. Maar overheden zijn wel gehouden aan de zorgplicht;
 • technische diensten zijn steeds minder beschikbaar waardoor het aantal medewerkers om allerlei legionella beheeractiviteiten uit te voeren, afneemt;
 • tendens om steeds meer TD activiteiten uit te besteden, maar dan wel tegen lagere tarieven. Op de werkvloer kan daardoor veel onvrede, frustratie en ziekteverzuim ontstaan;
 • concentratie van zorgpartijen op inkoopgebied en veel aanbestedingen.

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk. Lees meer

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek. Lees meer

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water. Lees meer

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen. Lees meer

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater. Lees meer