Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk.

Innovatieve en duurzame waterbehandeling, legionellapreventie en ICT technieken zijn kritische succesfactoren in de industrie.

De industrie heeft te maken met verschillende vraagstukken over duurzaamheid, energiebesparing, regelgeving en techniek. VMWater heeft verstand van zaken op het gebied van duurzaam watermanagement en heeft daarbij oog voor de totale waterhuishouding. Door middel van een partnership worden duurzame besparingen gerealiseerd op water- en energieverbruik. Kennis, kunde en ervaringen worden ingezet om de economische levensduur van installaties te verlengen.

Waar kan VMWater u bij helpen?

  • implementeren van MVO/ duurzaamheidsprogramma’s;
  • opstellen van duurzaamheidsjaarverslagen;
  • technische vraagstukken;
  • continue toepassen / uitvoeren van verbetertechnieken (5S, LEAN, TPM, Six Sigma, WCM en/of OEE);
  • aandacht voor kwaliteitssystemen zoals ISO, HACCP, BRC en IFS;
  • coachen, adviseren, motiveren en instrueren van medewerkers over bovengenoemde zaken.


Ontwikkelingen in de industrie
  • meer output tegen lagere kosten;
  • reduceren van energie en CO2;
  • innovatie en duurzaamheid zijn thema’s, maar moeten wel geld opleveren;
  • QESH (Quality, Environment, Safety en Health) en duurzaamheidsbeleid staan centraal, oftewel: kwaliteit, Arbo, milieu en MVO.

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn. Lees meer

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek. Lees meer

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water. Lees meer

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen. Lees meer

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater. Lees meer