Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water.

Ondernemers in de recreatieve sector zijn daarom verplicht om bepaalde maatregelen te nemen om de kwaliteit en veiligheid van het water te kunnen garanderen.

Water kan levensgevaarlijk zijn als er niet juist mee omgegaan wordt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er legionellabacteriƫn in waterleidingen groeien. Via verneveling kunnen deze bacteriƫn ingeademd worden en de veteranenziekte veroorzaken. Het bestrijden en voorkomen van legionella is daarom een belangrijke kostenpost. VMWater ziet mogelijkheden om dat beter, sneller en duurzamer te doen.

Waar kan VMWater u bij helpen?

  • kennis en kunde inzetten om legionella te voorkomen en te bestrijden;
  • kennis en kunde inzetten om de totale waterhuishouding te verbeteren;
  • coachen, adviseren, motiveren en instrueren van medewerkers over bovengenoemde zaken.


Ontwikkelingen in de recreatieve sector
  • politiek:
    • legionella wet- en regelgeving, waarbij logiesverblijven, badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens als prioritaire organisaties met prioritaire installaties gezien worden;
    • de eisen om legionella tegen te gaan zijn hoog, waardoor legionella preventie ingewikkeld en duur kan zijn.
  • ondernemers in horeca en recreatie willen graag bezuinigen op legionella (preventie, bestrijding en beheer). Ze gaan voor de goedkoopste aanbieders;
  • toeristen hebben steeds meer aandacht voor innovatie en duurzaamheid.

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk. Lees meer

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn. Lees meer

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek. Lees meer

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen. Lees meer

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater. Lees meer