Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Waterbehandelingen voor overheden & onderwijs

Overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, provinciehuizen, universiteiten en scholen, gebruiken water voor verschillende toepassingen.

Uiteraard als drinkwater, maar vaak ook als proceswater in het kader van klimaattechniek, catering, praktijkruimtes, laboratoria en sporthallen. Water moet worden behandeld om het geschikt te maken voor al deze toepassingen. VMWater heeft verstand van zaken op het gebied van duurzaam watermanagement.
In de werkwijze van VMWater staat de totale waterhuishouding centraal. VMWater gaat een partnership aan om duurzame besparingen te realiseren op water- en energieverbruik. Dat levert financiële voordelen op, maar is ook gunstig voor mens en milieu.

Waar kan VMWater u bij helpen?

  • kennis en kunde en ervaring inzetten om de economische levensduur van installaties te verlengen;
  • ondersteunen bij het uitwerken en begeleiden van aanbestedingen;
  • coachen, adviseren, motiveren en instrueren van medewerkers over bovengenoemde zaken.


Ontwikkelingen bij overheden en onderwijsinstellingen:
  • overheden besteden veel uit aan ‘vastgoed / gebouwen beheerders’;
  • overheden besteden veel aan op het gebied van drink-, proces en afvalwater.
  • het officiële standpunt RIVM over ‘legionellapreventie niet prioritaire locaties’ geeft veel overheden groen licht om legionella preventie, bestrijding en beheer af te bouwen. Maar overheden zijn wel gehouden aan de zorgplicht;
  • overheden zijn risicomijdend en komen niet graag negatief in het nieuws als het gaat om uitbraken van legionella besmettingen in publieke ruimtes;
  • overheden bezuinigen. Efficiency in bedrijfsvoering en kostenbeheersing zijn dagelijkse thema’s;
  • overheden nemen het voortouw op het gebied van energie / CO2 reductie;
  • innovatie en duurzaamheid staan hoog op de agenda bij overheden.

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Duurzame waterbehandelingen in de industrie

Water is van cruciaal belang binnen de industrie: als grondstof, hulpstof of vanuit veiligheids- en gezondheidsoogmerk. Lees meer

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Legionellapreventie Woon- en Zorg complexen

Water is een basisbehoefte voor mens en maatschappij. Verkeerd gebruik van water kan echter levensgevaarlijk zijn. Lees meer

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Complexe waterhuishouding in een ziekenhuis

Ziekenhuizen zijn complexe omgevingen, datzelfde geldt voor de waterhuishouding. Er moet immers rekening gehouden worden met kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van de juiste zorg, medicijnen en techniek. Lees meer

Duurzame legionellapreventie recreatie

Duurzame legionellapreventie recreatie

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kampeerders en watersporters ziek worden door het drinken of gebruiken van water. Lees meer

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw leent zich uitstekend om proceswater te hergebruiken in de vorm van hoog- en laagwaardig gietwater. Lees meer